Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JJJJ
nadlimitní Zadávání 03.12.2020
Elektřina NN
podlimitní Zadávání 25.11.2020 25.11.2020 14:00
Elektřina NN
podlimitní Zadávání 25.11.2020 25.11.2020 14:30
Elektřina
podlimitní Zadávání 25.11.2020 25.11.2020 13:00
Workshop elektronického podávání nabídek 11.11.2020
podlimitní Hodnocení 09.11.2020 17.12.2020 16:00
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2020 26.10.2020 07:56
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 23.10.2020 12:32
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 23.10.2020 11:15
nadr
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 13.10.2020 13.10.2020 19:00
Dodávka relaxačních helem pro zaměstnance MMB
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 13.10.2020 09:00
Revize EZ MN3
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 13.10.2020 09:00
Nákup zažízení pro MMB
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 20.10.2020 08:00
Pokos Medlánky
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 16.10.2020 00:00
Pokos pozemků k.ú. Bystrc
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 20.10.2020 09:00
Husova 3. oprava oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2020 22.10.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016