Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Aukce au au
nadlimitní Hodnocení 05.06.2015 15.09.2015 13:00
Auťáky
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.06.2015 05.06.2015 11:00
Dana
podlimitní Zadáno 05.06.2015 31.07.2015 10:00
Dodávka kancelářských potřeb TK
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2015 19.06.2015 10:00
Dodávka svozových vozidel VS
nadlimitní Zadáno 05.06.2015 31.07.2015 11:00
Krmné směsi
podlimitní Zadáno 05.06.2015 25.06.2015 10:00
Mikešová Štěpánka
podlimitní Zadáno 05.06.2015 19.06.2015 10:00
Mobily - aukce
nadlimitní Zadáno 05.06.2015 31.08.2015 13:00
Nákup aukce
podlimitní Vyhodnoceno 05.06.2015 30.07.2015 13:00
nákup jelit
podlimitní Vyhodnoceno 05.06.2015 25.06.2015 10:00
Nákup - Tutyna
podlimitní Zadáno 05.06.2015 30.06.2015 10:00
Okolokolo
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 05.06.2015 05.06.2015 12:26
Rekonstrukce budovy MZe
nadlimitní Hodnocení 05.06.2015 05.06.2015 13:00
SVUP myši
podlimitní Hodnocení 05.06.2015 05.06.2015 15:00
vědecké časopisy
podlimitní Zadáno 05.06.2015 31.07.2025 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016