Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Územní plán
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2019 21.08.2019 10:00
BA_1
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.08.2019 21.08.2019 09:00
Dodávka - první dílčí
podlimitní Zadáno 14.08.2019 16.08.2019 13:00
BA
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.08.2019 16.08.2019 12:00
dvouobálková metoda
nadlimitní Hodnocení 07.08.2019 21.08.2019 14:00
ddw
nadlimitní Hodnocení 07.08.2019 23.08.2019 13:00
fff
nadlimitní Zadávání 07.08.2019
Soutěž na realizaci - Jezero Milada
podlimitní Ukončeno 07.08.2019 09.09.2019 09:00
soutěž na realizaci Jinonice
podlimitní Ukončeno 07.08.2019 31.08.2019 09:00
Soutěž na realizaci knihovny
nadlimitní Zrušeno 07.08.2019 12.08.2019 09:00
Soutež na relizaci stavby multifunkčního centra
nadlimitní Ukončeno 07.08.2019 09.09.2019 09:00
Soutěž na řešení území Jezera Milada
nadlimitní Ukončeno 07.08.2019 09.09.2019 09:00
Soutěž o návrh - architektonická studie historického náměstí
nadlimitní Ukončeno 07.08.2019 08.08.2019 09:00
Stavba čerpací stanice
nadlimitní Ukončeno 07.08.2019 08.08.2019 09:00
ZR_1
nadlimitní Hodnocení 06.08.2019 07.08.2019 20:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016