Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup šicího materiálu
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 01.11.2018 13:00
Milan dodávky exe
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.10.2018 01.11.2018 13:00
Nákup zboží VZMR casti
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 01.11.2018 13:00
Beroun-nákup zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2018 01.11.2018 13:00
Barbora KH-nákup
podlimitní Hodnocení 22.10.2018 20.11.2018 00:00
Depozitář SKN
podlimitní Vyhodnoceno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Dodávky rouškování
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2018 20.11.2018 00:00
Mosty Pamětník 2018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
muzejní expozice 22.10.2018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 22.11.2018 10:00
Nákup sady kontrolních měřidel
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Nákup zboží RO22.201.2018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
server TS22102018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Souňov zboží
podlimitní Hodnocení 22.10.2018 20.11.2018 10:00
veletržní stánek JŠ
podlimitní Zadáno 22.10.2018 22.11.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016