Veřejné zakázky - školení

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je - školení.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
stavba letiště
podlimitní Hodnocení 21.02.2020 25.02.2020 09:00
ZD test 1
podlimitní Hodnocení 12.02.2020 12.02.2020 13:15
podlimitní Hodnocení 11.02.2020 25.02.2020 07:00
f
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 05.02.2020 17:00
Otevřené řízení - test VZ
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2020 29.02.2020 13:00
Test 2
nadlimitní Hodnocení 21.01.2020 30.01.2020 09:00
Test 1
nadlimitní Zadávání 15.01.2020
VZ na části 15.01.2020
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 28.02.2020 08:00
VZ na části 15.01.2020
podlimitní Hodnocení 15.01.2020 28.02.2020 08:00
VZ na nákup zboží 15.01.2020
podlimitní Příjem nabídek 15.01.2020 28.02.2020 07:00
PV nadlimit
nadlimitní Hodnocení 07.01.2020 08.01.2020 09:00
Workshop elektronického podávání nabídek 17.2.2020
podlimitní Příjem nabídek 06.01.2020 23.03.2020 10:00
test
mimo režim ZZVZ Hodnocení 31.12.2019 10.01.2020 08:00
Provádění vodoinstalačních prací
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.12.2019 27.12.2019 06:00
Elektroinstalační práce
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.12.2019 16.01.2020 15:00
všechny zakázky