Veřejné zakázky - školení

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je - školení.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Hlavní vstup Ústředního hřbitova v Brně
nadlimitní Příjem návrhů 13.05.2021 13.09.2021 15:00
Workshop elektronického podávání nabídek 13.5.2021
podlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 30.06.2021 10:00
Test Zdenka 26.3.2021 - Část 2
nadlimitní Hodnocení 26.03.2021 26.03.2021 12:00
Test Zdenka 26.3.2021 - Část 1
nadlimitní Hodnocení 26.03.2021 26.03.2021 12:00
Morava
nadlimitní Hodnocení 19.03.2021 25.03.2021 09:00
Čechy
nadlimitní Hodnocení 19.03.2021 31.03.2021 09:00
Česká Republika
podlimitní Zadávání 19.03.2021
příznaky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.03.2021 25.03.2021 09:00
OVZ
podlimitní Hodnocení 16.03.2021 31.03.2021 06:00
Workshop elektronického podávání nabídek 10.3.2021
podlimitní Hodnocení 09.03.2021 29.04.2021 08:00
xjr
nadlimitní Hodnocení 03.03.2021 04.03.2021 11:00
Demolice
podlimitní Hodnocení 02.03.2021 30.03.2021 09:00
A -demolice, stavba, mobiliář
podlimitní Zadávání 02.03.2021
Stavba
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 30.06.2021 12:00
Demolice
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 31.05.2021 12:00
všechny zakázky