Veřejné zakázky - školení

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je - školení.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
DODÁVKA tiskáren
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2021 26.01.2021 15:00
DODÁVKA tiskáren.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.01.2021 26.01.2021 15:00
studie_2
nadlimitní Hodnocení 11.12.2020 30.12.2020 13:00
studie_1
nadlimitní Hodnocení 11.12.2020 29.12.2020 13:00
studie_cast
nadlimitní Zadávání 11.12.2020
Workshop elektronického podávání nabídek 9.12.2020
podlimitní Hodnocení 07.12.2020 14.01.2021 15:00
JJJJ
nadlimitní Zadávání 03.12.2020
Elektřina NN
podlimitní Zadávání 25.11.2020 25.11.2020 14:30
Elektřina NN
podlimitní Zadávání 25.11.2020 25.11.2020 14:00
Elektřina
podlimitní Zadávání 25.11.2020 25.11.2020 13:00
Workshop elektronického podávání nabídek 11.11.2020
podlimitní Hodnocení 09.11.2020 17.12.2020 16:00
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2020 26.10.2020 07:56
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 23.10.2020 12:32
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 23.10.2020 11:15
nadr
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 13.10.2020 13.10.2020 19:00
všechny zakázky