Veřejné zakázky - školení

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je - školení.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
aa
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2023 04.02.2023 16:00
yy
VZ malého rozsahu Zadávání 31.01.2023 05.02.2023 16:00
Pojištění majetku města
podlimitní Hodnocení 12.12.2022 10.01.2023 10:00
Milevsko – Chodník ul. U Bažantnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2022 20.01.2023 10:00
„Udržovací práce na střeše budovy Českého kynologického svazu, Milevsko“
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.12.2022 20.01.2023 10:00
Nové
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2022 28.10.2022 13:00
Vertikální zelená stěna
podlimitní Hodnocení 07.09.2022 07.09.2022 12:30
zakázka 1
nadlimitní Hodnocení 02.08.2022 05.08.2022 11:00
Rámcová dohoda - TEST2
nadlimitní Hodnocení 21.07.2022 21.07.2022 10:00
Rámcová dohoda - TEST
nadlimitní Hodnocení 20.07.2022 20.07.2022 15:00
ABC
nadlimitní Hodnocení 07.07.2022 05.08.2022 09:00
Okna na MŠ
VZ malého rozsahu Zadávání 21.06.2022 01.07.2022 09:00
Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno
nadlimitní Hodnocení 16.05.2022 31.05.2022 15:00
přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadávání 11.05.2022
SÚ Brno
podlimitní Hodnocení 09.05.2022 10.05.2022 14:00
všechny zakázky