Veřejné zakázky - školení

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je - školení.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Listinné nabídky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2023 01.12.2023 13:00
Nákup nábytku IC
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2023 07.12.2023 13:00
Nákup sušičky - B
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2023 30.11.2023 14:00
školení 28.11. - AJ
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2023 07.12.2023 13:00
Dodávka 3D tiskáren IH
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2023 15.12.2023 13:00
Nákup kotle. - OH
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2023 08.12.2023 15:00
Nákup velblouda - VM
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2023 08.12.2023 13:00
Školení 28. 11. 23 - MH
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.11.2023 08.12.2023 09:00
Nákup dárků - prosinec MiH
podlimitní Vyhodnoceno 28.11.2023 08.12.2023 09:00
zakázka z DNS
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.11.2023 10.11.2023 10:00
Nákup Fox
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.10.2023 20.10.2023 12:00
školení MS -19.10
nadlimitní Hodnocení 19.10.2023 20.10.2023 08:00
Stavba penzionu Bobas
nadlimitní Vyhodnoceno 19.10.2023 23.10.2023 10:00
nakup PC-19.10.MT
nadlimitní Hodnocení 19.10.2023 21.10.2023 08:00
Maintenance produktů ORACLE Zajic
nadlimitní Hodnocení 19.10.2023 20.10.2023 08:00
všechny zakázky