Veřejné zakázky - školení

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je - školení.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
školení 19.6. IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2024 05.07.2024 09:00
Zkouška e-aukce 13.06.
nadlimitní Vyhodnoceno 13.06.2024 06.07.2024 10:00
Zkouška e-aukce
nadlimitní Hodnocení 13.06.2024 29.06.2024 09:00
výběr akraš
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.06.2024 28.06.2024 09:00
pefa
mimo režim ZZVZ Hodnocení 12.06.2024 28.06.2024 09:00
Okružní 13 - Oprava fasády (MeR)
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2024 17.06.2024 10:00
školení KV - |JF
nadlimitní Hodnocení 10.06.2024 18.06.2024 11:00
BA školení - Generální oprava motorů
nadlimitní Vyhodnoceno 10.06.2024 02.09.2024 11:00
Nákup autobusu IP
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 31.07.2024 11:00
test - JK
nadlimitní Vyhodnoceno 10.06.2024 10.07.2024 12:00
Kopie: Domov pro seniory-výměna balkonových dveří
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 21.06.2024 09:00
Kopie: Školení 5. 6. Jihlava - MH
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 07.06.2024 09:00
SW
nadlimitní Vyhodnoceno 05.06.2024 25.06.2024 10:00
rekonstrukce Jihlava rt
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2024 24.06.2024 10:00
Střecha škola LŠ
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.06.2024 28.06.2024 09:00
všechny zakázky