Veřejné zakázky - školení

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je - školení.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.81 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
xjr
nadlimitní Hodnocení 03.03.2021 04.03.2021 11:00
Demolice
podlimitní Příjem nabídek 02.03.2021 30.03.2021 09:00
A -demolice, stavba, mobiliář
podlimitní Zadávání 02.03.2021
Stavba
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 30.06.2021 12:00
Demolice
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 31.05.2021 12:00
A -demolice, stavba, mobiliář
podlimitní Zadávání 01.03.2021
Dodávka léčiv dle ATC skupin - L01EF01 PALBOCIKLIB
nadlimitní Hodnocení 26.02.2021 26.02.2021 11:49
Dodávka léčiv dle ATC skupin - J06BB16 PALIVIZUMAB
nadlimitní Hodnocení 26.02.2021 26.02.2021 11:51
Dodávka léčiv dle ATC skupin - L01XX46 OLAPARIB
nadlimitní Hodnocení 26.02.2021 26.02.2021 11:50
Dodávka léčiv ATC skupin I/2021 CB
nadlimitní Zadávání 26.02.2021
část 2 - Zdenka
nadlimitní Hodnocení 26.02.2021 26.02.2021 11:20
část 1 - Zdeňka
nadlimitní Hodnocení 26.02.2021 26.02.2021 11:20
Dodávka diagnostik dle Zdenka plánu
nadlimitní Zadávání 26.02.2021
Novostavba správního objektu s bytovou jednotkou pro areál koupaliště
podlimitní Zadávání 23.02.2021
Dvouobálková metoda
nadlimitní Hodnocení 18.02.2021 25.02.2021 13:00
všechny zakázky