Veřejné zakázky - školení

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je - školení.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.72 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Workshop elektronického podávání nabídek 11.11.2020
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2020 17.12.2020 16:00
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.10.2020 26.10.2020 07:56
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 23.10.2020 12:32
Architektonická studie - Rekonstrukce městského domu č.p.23 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.10.2020 23.10.2020 11:15
nadr
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 13.10.2020 13.10.2020 19:00
Husova 3. oprava oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2020 22.10.2020 08:00
ZŠ - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2020 13.10.2020 09:00
Nákup piva
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2020 13.10.2020 00:00
pískoviště
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 30.10.2020 16:00
Kontejnerové stání
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2020 20.10.2020 08:00
Pokus
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 19.10.2020 08:00
Generel
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 12.10.2020 09:00
koncese
nadlimitní V jednání 02.10.2020 15.10.2020 10:00
koncese_2
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 02.10.2020 06.10.2020 08:00
koncese
nadlimitní Prokazování kvalifikace 02.10.2020
všechny zakázky