Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup kávovaru
Odesílatel Jan An5
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2017 11:40:07
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

doplnění