Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Prezentace dodavatelům 12.10.2017
Odesílatel Jan An7
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2017 11:31:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

doplňte dokument