Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení kancelářské potřeby
Odesílatel Keta Nová
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2017 11:32:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

doplnění bodu 4