Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup rukavic KKN
Odesílatel Jan An13 VS
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.03.2018 11:28:09
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplnění ZD


Přílohy
- Penguins.jpg (759.60 KB)