Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Joskop
Odesílatel Jan An15
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2018 10:46:15
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět doplnění

doplnění dokum