Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mělník PŘ
Odesílatel Jan An5
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2018 10:46:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

je to tak a tak