Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Litomyšl_2
Odesílatel Jiří Dobčák
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2018 11:56:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

vcxvcx