Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení hala
Odesílatel Zadavatel02 c
Organizace odesílatele Město Obec [IČO: 96351546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2019 10:17:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

viz. příloha


Přílohy
- List.jpg (2.05 MB)