Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení nákup osobního automobilu pro potřeby soc. služeb
Odesílatel dobcak@qcm.cz
Organizace odesílatele Město Obec [IČO: 96351546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.10.2019 11:07:55
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

text