Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup vína 23.1
Odesílatel Jiří Dobčák
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2020 10:15:27
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

srgr


Přílohy
- libovolný dokument2.docx (11.49 KB)