Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ZŠ - oprava podlahy
Odesílatel Zadavatel02 c
Organizace odesílatele Město Obec [IČO: 96351546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2020 09:50:58
Předmět Výzva

oprava podlahy