Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pronájem multifunkčních tiskových zařízení
Odesílatel zadavatel99
Organizace odesílatele Město Obec [IČO: 96351546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 11:31:52
Předmět Výzva

text výzvy