Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup osobních automobilů
Odesílatel zadavatel88
Organizace odesílatele Město Obec [IČO: 96351546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2023 10:00:17
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

sfksamkldflkmsdafmklasdmklůmkůlfsd