Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VARS OŘ na RS
Odesílatel Jiří Dobčák
Organizace odesílatele Syntaxit [IČO: 24797715]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.06.2016 10:59:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

tož tak