Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UNPB
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2017 24.11.2017 16:00
Nákup kancelářského zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2017 28.11.2017 11:00
Nákup výpočetní techniky MT
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 17.11.2017 10:00
Lipanská - interiér
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2017 21.11.2017 10:00
Nákup ICT - 6.11.2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 17.11.2017 23:00
Nákup zboží RO 6.11.2017
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 21.11.2017 10:00
OI nákup diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 21.11.2017 10:00
VS CR-klimatizace
VZ malého rozsahu Zadáno 06.11.2017 21.11.2017 10:00
Prezentace dodavatelům 7.11.2017
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2017 29.12.2017 06:00
HS tlumočení
podlimitní Zadáno 03.11.2017 30.11.2017 13:00
Brno_JD
podlimitní Zadáno 02.11.2017 20.12.2017 13:00
auta
podlimitní Zadáno 02.11.2017 30.11.2017 13:00
Brno
podlimitní Zadáno 02.11.2017 30.11.2017 13:00
VZ
nadlimitní Zadáno 02.11.2017 30.11.2017 13:00
Dodávka konvektomatu
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2017 08.11.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016