Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup motorové nafty
nadlimitní Vyhodnoceno 28.05.2017 27.06.2017 14:35
VZtestčpz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2017 26.05.2017 12:00
ZPŘ_JD_25.5
podlimitní Zadáno 25.05.2017 06.06.2017 12:00
Servery ZPŘ
podlimitní Zadáno 25.05.2017 06.06.2017 11:00
Zadávací řízení_TS
podlimitní Zadáno 25.05.2017 05.06.2017 11:00
E-ZAK školení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 30.05.2017 08:00
Nákup Dotchi 2510
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 30.05.2017 08:00
nákup potřeb JD_25.5
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 30.05.2017 09:00
Nákup serverů
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 30.05.2017 08:00
Městský stadion UL - PD
nadlimitní Zadáno 17.05.2017 27.06.2017 09:00
Nákup hodin - Breitling
nadlimitní Zadáno 17.05.2017 12.06.2017 09:00
Nákup zboží RO 17.5.2017
nadlimitní Zadáno 17.05.2017 20.06.2017 09:00
Rekonstrukce školního hřiště Lovo
nadlimitní Zadáno 17.05.2017 04.07.2017 09:00
Zajištění dodávky elektrické energie
nadlimitní Zadáno 17.05.2017 25.06.2017 09:00
Test II
nadlimitní Hodnocení 09.05.2017 12.05.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016