Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pokus velka VS CR
podlimitní Zadáno 06.12.2017 13:00
Ponorka pro VS
podlimitní Zadáno 23.11.2017 13:00
Pořízení na zajištění
nadlimitní Hodnocení 23.11.2017 09:00
Pořízení Traktoru 123456
podlimitní Zadáno 10.10.2017 13:00
Rekonstrukce DP mostu
nadlimitní Hodnocení 02.05.2018 09:00
stavba_M.Z.Vr.
podlimitní Hodnocení 15.08.2018 10:00
Školení ezak - JCH
podlimitní Hodnocení 26.04.2018 09:00
výměna sloupů VO
podlimitní Zadáno 30.05.2018 10:00
Základní škola PP_16.7.2018
podlimitní Zadáno 15.08.2019 10:00
Zboží PN 29.3.
nadlimitní Hodnocení 05.04.2018 10:00
Zkouška el.nabídky
nadlimitní Zadáno 22.03.2020 10:00
Oprava chodníku
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2023 03.02.2023 12:00
Nákup potravin
podlimitní Zadáno 26.01.2023 31.03.2023 10:00
Pojištění majetku města
podlimitní Hodnocení 12.12.2022 10.01.2023 10:00
Milevsko – Chodník ul. U Bažantnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.12.2022 20.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016