Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
OSMS
mimo režim ZZVZ Zadáno 24.02.2020 27.02.2020 10:00
stavba letiště
podlimitní Hodnocení 21.02.2020 25.02.2020 09:00
VZMR nákup kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 21.02.2020 11:00
rekonstrukce toalet 2 NP, MČ Brno-střed
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 18.03.2020 11:00
Nákup vína 18.2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 28.02.2020 11:00
Orlí 5 - oprava fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 28.02.2020 11:00
ZD test 1
podlimitní Hodnocení 12.02.2020 12.02.2020 13:15
podlimitní Hodnocení 11.02.2020 25.02.2020 07:00
Energie
nadlimitní Zadáno 10.02.2020
Stavební úpravy Dům kultury Šumperk
podlimitní Zadáno 10.02.2020 12.03.2020 10:00
Stavba zámku v Tišnově
podlimitní Zadáno 10.02.2020 10.03.2020 10:00
Temenická 5 - knihovna
podlimitní Zadáno 10.02.2020 20.03.2020 10:00
f
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.02.2020 05.02.2020 17:00
Stavební práce 14.9.2018 na části
nadlimitní Zadáno 23.01.2020 31.01.2020 09:00
Nákup vína 23.1
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 31.01.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016