Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Beroun
podlimitní Zadáno 29.03.2019 29.04.2019 09:00
Test tlačítka "poslat nabídku"
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2019 27.03.2019 11:00
Workshop elektronického podávání nabídek 27.3.2019
podlimitní Hodnocení 26.03.2019 23.04.2019 20:00
Test dvouobálkové metody 190325
podlimitní Hodnocení 25.03.2019 26.03.2019 11:00
Pardubice_OV
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2019 09.04.2019 10:00
OV - Horní Slavkov
podlimitní Hodnocení 21.03.2019 23.04.2019 18:00
Dodávka automobilu
podlimitní Zadáno 21.03.2019 16.04.2019 09:00
Přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019
testVD
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.03.2019 15.03.2019 07:00
Workshop elektronického podávání nabídek České Budějovice
podlimitní Hodnocení 11.03.2019 23.04.2019 20:00
Dodávka kanalizačního potrubí
podlimitní Vyhodnoceno 11.03.2019 08.04.2019 11:00
Dodávka PC
podlimitní Hodnocení 11.03.2019 29.03.2019 11:00
Dodávka vína 11.3.2019
podlimitní Hodnocení 11.03.2019 08.04.2019 11:00
Dodávka výukových pomůcek
podlimitní Zadáno 11.03.2019 21.03.2019 11:00
nnn
podlimitní Zadáno 11.03.2019 11.04.2019 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016