Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Úroveň zkušeností dodavatele
Jednotka: Počet referenčních služeb
Popis:
(nepovinné)
Dodavatel uvede počet referenčních služeb, který uvedl v čestném prohlášení dle bodu G odst. 4 výzvy k podání nabídky.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 60 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 0 nepřekročitelné číselné minimum

8 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět