Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: nižší je lepší nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 90 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ano
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět