Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: VZMR - smlouva
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: VZMR - smlouva
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Heršpická 813/5
612 00 Brno
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: na vyžádání v elektronické podobě
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06. 08. 2013 12:00
Počátek běhu lhůt: 01. 08. 2013
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: