Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název:
IČO:
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 5
Konečná cena zakázky: 100 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 121 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 16.05.2014