Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provádění vodoinstalačních prací
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmět veřejné zakázky spočívá v provádění vodoinstalačních prací a zajišťování havarijních oprav v objektech, které jsou ve vlastnictví města Bíliny, dle pokynů zadavatele. Další informace jsou podrobněji uvedeny v přiložené výzvě, rámcové smlouvě a přehledu objektů v majetku města.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://skoleni.ezak.cz)
Kontakt: 900500 zadavatel
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.12.2019 06:00
Datum zahájení: 20.12.2019 08:58
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):