Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: TEST_NČ_DNS
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: casca
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://skoleni.ezak.cz)
Kontakt: Jiří Dobčák
e-mail: jiri.dobcak@syntaxit.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Lhůta pro podání žádosti o účast: 21. 05. 2015 09:30
Datum předložení nabídky: 21. 05. 2015 12:00
Počátek běhu lhůt: 20. 05. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: