Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup auta RL 27.2.2017
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 10.03.2017 10:00
Nákup výpočetní tecniky RR 27.2.2017
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 14.03.2017 10:00
Test5
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2017 15.03.2017 10:00
Nákup kancelářského zboží
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2017 07.04.2017 08:00
Stavba budovy
nadlimitní Hodnocení 17.02.2017 27.02.2017 10:00
Pořízení traktoru
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2017 01.03.2017 10:00
jkjj
podlimitní Hodnocení 16.02.2017 17.02.2017 10:00
wqt
podlimitní Hodnocení 16.02.2017 17.02.2017 10:00
ZZZkouška
podlimitní Zrušeno 16.02.2017 28.02.2017 10:00
Zpracování PD - rekonstrukce varny v ZŠ genpor. Fr. Peřiny
podlimitní Hodnocení 14.02.2017 15.02.2017 14:00
nákup PH eAUKCE 9.2.2017
VZ malého rozsahu Zadáno 09.02.2017 20.02.2017 10:00
Dodávka laboratorních přístrojů
podlimitní Zadáno 08.02.2017 04.04.2017 10:00
Nákup stroje RO 8.2.2017
podlimitní Zadáno 08.02.2017 05.04.2017 10:00
Oprava pravobřežní zdi
podlimitní Zadáno 08.02.2017 05.04.2017 10:00
Nová VZ
nadlimitní Zadáno 07.02.2017 10.02.2017 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016