Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UNP_Karviná_JD_2
podlimitní Zadáno 05.04.2016 29.04.2016 11:00
Karviná1
nadlimitní Zadávání 04.04.2016
Nákup nových monitorů
podlimitní Zadáno 04.04.2016 22.04.2016 12:00
ZPŘ Karviná ID
podlimitní Zadáno 04.04.2016 21.04.2016 00:00
ZPŘ_Karviná_JD
podlimitní Zadáno 04.04.2016 21.04.2016 12:00
Duben
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 18.04.2016 09:00
Chodníky v parku - OM
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 06.04.2016 09:00
Kácení - OM
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 20.04.2016 09:00
Karviná_JD
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 06.04.2016 09:00
Karviná_MU
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 06.04.2016 09:00
Moje zakázka
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2016 06.04.2016 09:00
název
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2016 06.04.2016 09:00
nová
podlimitní Hodnocení 02.04.2016 21.04.2016 12:00
OL malý vůz
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2016 04.04.2016 09:00
pojištění
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.04.2016 12.04.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016