Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ na části 23.9.2019
podlimitní Zadávání 23.09.2019
Test - Lhota
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.09.2019 29.09.2019 09:00
VZ na části
nadlimitní Zadávání 23.09.2019
Nákup spotřebního materiálu
podlimitní Hodnocení 23.09.2019 31.10.2019 04:00
listinná podoba
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 18.09.2019 13:00
Oprava bytu
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 20.09.2019 10:00
Oprava podlahy - Měnínská 4
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 13.09.2019 10:00
MŠ Kostelní Brno, rekce ředitelny
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 12.09.2019 10:00
Oprava opěrné zdi 10.09.2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 16.09.2019 10:00
Dodávka služeb z oblasti svařování na JE
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 25.09.2019 10:00
Dodávka vína 10.9.2019
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2019 13.09.2019 10:00
Medvídek 9.9.2019
podlimitní Zadáno 09.09.2019 16.09.2019 10:00
cesta HPC1
podlimitní Zadáno 09.09.2019 30.09.2019 11:00
Dodávka pivo
podlimitní Zadáno 09.09.2019 09.09.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Chorušice
podlimitní Zadáno 09.09.2019 27.09.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016