Profil zadavatele: MF ČR TEST

  • Název: MF ČR TEST
  • IČO: 49708104
  • Adresa:
    Ulice 1
    123 45 Obec
  • Adresa profilu zadavatele: https://skoleni.ezak.cz/profile_display_120.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení