Profil zadavatele: zadavatel12

  • Název: zadavatel12
  • IČO: 98778992
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://skoleni.ezak.cz/profile_display_78.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení