Profil zadavatele: abba

  • Název: abba
  • IČO: 12365482
  • Adresa:
    abba
  • Adresa profilu zadavatele: https://skoleni.ezak.cz/profile_display_84.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení