Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Husova 3. oprava oken
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2020 22.10.2020 08:00
ZŠ - oprava podlahy
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2020 13.10.2020 09:00
Nákup piva
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2020 13.10.2020 00:00
pískoviště
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 30.10.2020 16:00
Kontejnerové stání
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2020 20.10.2020 08:00
Lipová - oprava měření
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 12.10.2020 09:00
Generel
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 12.10.2020 09:00
Nákup ovocných stromů
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 19.10.2020 12:00
Pokus
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.10.2020 19.10.2020 08:00
MMB - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 05.10.2020 09:00
koncese
nadlimitní Prokazování kvalifikace 02.10.2020
koncese
nadlimitní V jednání 02.10.2020 15.10.2020 10:00
koncese_2
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 02.10.2020 06.10.2020 08:00
Evidence smlouvy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.10.2020 01.10.2020 10:00
UR - PO
podlimitní Zadáno 30.09.2020 28.10.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016