Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZR_1
nadlimitní Hodnocení 06.08.2019 07.08.2019 20:00
USON
podlimitní Hodnocení 06.08.2019 07.08.2019 18:00
OSON_1
podlimitní Ukončeno 06.08.2019 07.08.2019 16:00
dodávka léčiv 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 02.09.2019 09:00
Dodávka léčiv 6.8
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2019 09.08.2019 09:00
OSON
podlimitní Hodnocení 05.08.2019 07.08.2019 19:00
VAK Břeclav ZMRZ
mimo režim ZZVZ Zadáno 05.08.2019 16.08.2019 10:00
Workshop elektronického podávání nabídek 31.7.2019
podlimitní Hodnocení 30.07.2019 28.08.2019 08:00
Magistrát
podlimitní Zadáno 30.07.2019 03.09.2019 09:00
ZR
nadlimitní Zadáno 29.07.2019 31.07.2019 14:00
Dodávka léčiv_JD
podlimitní Zadáno 26.07.2019 29.08.2019 10:00
Dodávka léčiv
podlimitní Hodnocení 26.07.2019 27.08.2019 10:00
dodávka léčiv_JD
podlimitní Hodnocení 26.07.2019 27.08.2019 10:00
vf1 - část2
nadlimitní Hodnocení 26.07.2019 06.08.2019 09:00
vf1 - část1
podlimitní Hodnocení 25.07.2019 31.07.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016