Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VALMEZ
podlimitní Zadáno 19.12.2018 08.01.2019 09:00
Dodávka vybavení
nadlimitní Hodnocení 17.12.2018 21.01.2019 13:00
Pořízení DA Z4
podlimitní Hodnocení 17.12.2018 23.01.2019 09:00
VZZZZ 17.12.2018
podlimitní Vyhodnoceno 17.12.2018 25.01.2019 13:00
17.12.2018 VZRO
podlimitní Zadáno 17.12.2018 25.01.2019 13:00
aukce 17.12.2018
podlimitní Hodnocení 17.12.2018 17.01.2019 12:00
Oprava cyklostezky ve směru Sokolov - Cheb
podlimitní Hodnocení 17.12.2018 21.01.2019 13:00
CZU_aukce
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2018 18.12.2018 09:00
nákup elektrické energie a zemního plynu s využitím elektronické aukce (2018)
nadlimitní Hodnocení 13.12.2018 31.12.2018 16:00
PMDP_ZMZR
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.12.2018 18.12.2018 10:00
VZMR_vsb
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.12.2018 12.12.2018 15:00
ARL2
podlimitní Hodnocení 10.12.2018 25.12.2018 15:00
Test - ARL - Hodnocení
podlimitní Hodnocení 10.12.2018 10.12.2018 16:00
Modul dovybavení laboratoře
podlimitní Vyhodnoceno 10.12.2018 24.12.2018 12:00
ZJPŘ_Pojištění motorových vozidel
podlimitní Zadáno 10.12.2018 07.01.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016