Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup zboží RO 29.03.2018
nadlimitní Zadáno 29.03.2018 11.05.2018 10:00
RI-nákup
nadlimitní Hodnocení 29.03.2018 11.05.2018 10:00
Transformace pobytových služeb
nadlimitní Hodnocení 29.03.2018 11.05.2018 10:00
Rekonstrukce ZB
nadlimitní Hodnocení 29.03.2018 04.05.2018 10:00
Výstavba monstrózního tunelu
nadlimitní Hodnocení 29.03.2018 11.05.2018 10:25
eAUKCE Zakázka 27.3.2018
podlimitní Hodnocení 27.03.2018 31.05.2018 08:00
Nákup traktoru...aukce
nadlimitní Hodnocení 26.03.2018 30.03.2018 14:00
Osmidomy - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 26.03.2018 30.04.2018 10:00
zkouška
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.03.2018 26.03.2018 11:00
Nákup hodýnek s vodotrískem 23.3.2018
podlimitní Hodnocení 23.03.2018 27.04.2018 10:00
Nákup PC MS 2018
podlimitní Zadáno 23.03.2018 27.04.2018 10:00
Nákup zboží 23.3.2018 RO
podlimitní Zadáno 23.03.2018 27.04.2018 10:00
Plavecká hala
nadlimitní Hodnocení 23.03.2018 27.04.2019 10:00
KUSK
podlimitní Hodnocení 22.03.2018 12.04.2018 12:00
Nákup bytové jednotky
podlimitní Zadáno 22.03.2018 10.04.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016