Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Znojmo01
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2018 02.05.2018 10:00
Dodávka nízkopodlažních tramvají
podlimitní Zadáno 26.04.2018 31.05.2018 10:00
Ledce - Opočno
podlimitní Zadáno 26.04.2018 31.05.2018 10:00
Nákup cisterny pro hasiče
podlimitní Zadáno 26.04.2018 31.05.2018 10:00
Uveřejnění na profilu Vytvoření nového rezervačního informačního systému
nadlimitní Zadáno 26.04.2018 30.06.2018 15:00
Nákup zboží 25.4.2018
podlimitní Zadáno 25.04.2018 08.06.2018 09:00
Oplocení víceúčelového sportovního centra
podlimitní Zadáno 22.04.2018 22.05.2018 08:00
Oprava ulice 04/2018
podlimitní Hodnocení 19.04.2018 30.05.2018 08:00
Nákup zboží RO 18.4.2018
podlimitní Zadáno 18.04.2018 09.05.2018 09:00
AdBlue
podlimitní Hodnocení 18.04.2018 09.05.2018 09:00
Dodávka serverů pro datové centrum
podlimitní Zadáno 18.04.2018 15.05.2018 08:00
Oprava vad produktovodu
podlimitní Zadáno 18.04.2018 09.05.2018 08:00
Stavabní opravy ČS
podlimitní Zadáno 18.04.2018 09.05.2018 08:00
VZMR 16.4.2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2018 30.04.2018 12:00
VZ na části 16.4.2018
podlimitní Zadáno 16.04.2018 16.05.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016