Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přímé zadání
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2019
testVD
mimo režim ZZVZ Zadáno 14.03.2019 15.03.2019 07:00
Workshop elektronického podávání nabídek České Budějovice
podlimitní Hodnocení 11.03.2019 23.04.2019 20:00
Dodávka kanalizačního potrubí
podlimitní Vyhodnoceno 11.03.2019 08.04.2019 11:00
Dodávka PC
podlimitní Hodnocení 11.03.2019 29.03.2019 11:00
Dodávka vína 11.3.2019
podlimitní Hodnocení 11.03.2019 08.04.2019 11:00
Dodávka výukových pomůcek
podlimitní Zadáno 11.03.2019 21.03.2019 11:00
nnn
podlimitní Zadáno 11.03.2019 11.04.2019 13:00
Vybavení
podlimitní Zadáno 08.03.2019 03.04.2019 09:00
VN
podlimitní Hodnocení 05.03.2019 12.03.2019 20:00
SZIF_OV
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.03.2019 18.03.2019 12:00
www
podlimitní Hodnocení 04.03.2019 05.03.2019 12:00
propagační služby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 14.03.2019 12:00
OŘ_CENDIS
podlimitní Zadáno 28.02.2019 29.03.2019 12:00
Tender 06
podlimitní Zadáno 28.02.2019 12.04.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016