Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zakázka 27.3.2018
podlimitní Hodnocení 06.02.2018 06.06.2018 08:00
alfa a omega
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 15.02.2018 09:00
xy
mimo režim ZZVZ Hodnocení 02.02.2018 15.02.2018 09:00
Nákup zboží 1.2.2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2018 28.02.2018 10:00
VZ JŘSU
nadlimitní V jednání 31.01.2018 09.02.2018 10:00
31.1.2018 JŘSU
nadlimitní Vyhodnoceno 31.01.2018 28.02.2018 08:00
31.1.2018 JŘSU předběžné nabídka
nadlimitní V jednání 31.01.2018 16.02.2018 08:00
Otevřené řízení_JD_25.1
podlimitní Zadáno 25.01.2018 31.01.2018 13:00
dodávka 2 CNC2501
podlimitní Zadáno 25.01.2018 09.02.2018 13:00
Lednička
podlimitní Zadáno 25.01.2018 30.01.2018 13:00
Muse
podlimitní Zadáno 25.01.2018 27.01.2018 13:00
Nákup bagru
podlimitní Zadáno 25.01.2018 31.01.2018 13:00
Nákup nábytku
podlimitní Zadáno 25.01.2018 31.01.2018 13:00
Otevřené řízení Brno
podlimitní Zadáno 25.01.2018 31.01.2018 13:00
otevřené řízení kola
podlimitní Zadáno 25.01.2018 31.01.2018 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016