Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákuo elektřiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.10.2019 30.10.2019 10:00
Objednávka dodání hlasovacích lístků pro volby 10/2016
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.10.2019 07.11.2019 10:00
nákup laviček
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 28.11.2019 10:00
nákup osobního automobilu pro potřeby soc. služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 04.11.2019 11:00
nákup stromů
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2019 07.11.2019 11:00
Nákup školních lavic
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 07.11.2019 10:00
nákup tiskovin
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 08.11.2019 10:00
Nákup vína
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 07.11.2019 10:00
restaurování sochy
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 07.11.2019 10:00
VO Česká parkoviště
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 07.11.2019 10:00
Rekonstrukce komunikace Rudní
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2019 31.10.2019 10:00
Komunikace Uhelná
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2019 31.10.2019 10:00
Výstavba venkovního zastřešení u Sokolovny Malín
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.10.2019 07.11.2019 10:00
Nákup koberce
VZ malého rozsahu Zadáno 29.10.2019 07.11.2019 10:00
Nákup pračky
podlimitní Zadáno 25.10.2019 31.10.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016