Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup televizoru
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 10.10.2019 10:00
Oprava chodníku v ul. X
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 14.10.2019 10:00
výměna svítidel VO v Obec
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 17.10.2019 10:00
Test 1
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.10.2019 17.10.2019 11:00
Dodávka kancelářských potřeb 2.10.2019
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2019 02.10.2019 12:55
ČB
nadlimitní Zadávání 30.09.2019
Liberec - poradenství - opakovaná výzvy
nadlimitní Hodnocení 30.09.2019 23.10.2019 12:00
Dodávka plicního ventilátoru
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 30.10.2019 09:00
Dodávka dodávky Škoda-1203
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 04.10.2019 09:00
Dodávka vína Znojmo
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.09.2019 03.10.2019 09:00
Dodávka dresů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 10.10.2019 09:00
Dodávka kopírovacího papíru A4
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 04.10.2019 09:00
Dodávka obvazového materiálu 30.09.2019
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 10.10.2019 09:00
Dodávka pekárny do stravovacího provozu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 10.10.2019 09:00
Dodávka přístroje
VZ malého rozsahu Zadáno 30.09.2019 15.10.2019 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016