Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky rouškování
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Kutná Hora
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2018 20.11.2018 00:00
Mosty Pamětník 2018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
muzejní expozice 22.10.2018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 22.11.2018 10:00
Nákup sady kontrolních měřidel
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Nákup zboží RO22.201.2018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
server TS22102018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Souňov zboží
podlimitní Hodnocení 22.10.2018 20.11.2018 10:00
veletržní stánek JŠ
podlimitní Zadáno 22.10.2018 22.11.2018 10:00
ZŠ Nová Ves - pořízení vybavení učebny
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
1 Nákup rukavic
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Pořízení nádob na BIO odpad pro město Český Těšín
podlimitní Zadáno 22.10.2018 30.11.2018 09:00
Dodávka svatebních tiskovin_22102018
podlimitní Zadáno 22.10.2018 20.11.2018 10:00
Dobkov - autobusové zálivy
podlimitní Zadáno 20.10.2018 20.11.2018 10:00
Stavební práce 02.10.2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.10.2018 31.10.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016