Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce BD
podlimitní Hodnocení 10.10.2018 31.10.2018 10:00
OŘ - Praha6
podlimitní Zadáno 10.10.2018 30.12.2018 10:00
ALASNEO
nadlimitní Zadávání 10.10.2018 29.11.2018 10:00
PZPR
podlimitní Hodnocení 05.10.2018 31.10.2018 12:00
vdsvsdv
podlimitní Hodnocení 05.10.2018 12.10.2018 12:00
Pardubice
podlimitní Zadáno 05.10.2018 10.12.2018 10:00
Zakázka na části 3
nadlimitní Hodnocení 05.10.2018 05.10.2018 07:45
Zakázka na části 2
nadlimitní Hodnocení 05.10.2018 18.10.2018 06:00
Nákup softwarového vybavení pro FTVS
podlimitní Hodnocení 05.10.2018 31.10.2018 00:00
Archivní kartony
podlimitní Zadáno 04.10.2018 30.11.2018 09:00
Dodávka a montáž nábytku
podlimitní Zadáno 04.10.2018 31.10.2018 09:00
Dodavka PC pro UVT
podlimitní Zadáno 04.10.2018 30.11.2018 09:00
Dodávka +++++ 3 spektrometrů
podlimitní Hodnocení 04.10.2018 30.10.2018 09:00
Kostní denzitometr
podlimitní Vyhodnoceno 04.10.2018 31.10.2018 09:00
kulecnik do herny
podlimitní Zadáno 04.10.2018 09.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016